La vida comença amb les mares i els pares, i és així com volem començar aquesta Escola de Vida, oferint un espai a mares i pares.

La vida també té un ordre, savi i ferm i quan aquest ordre s’altera sorgeixen els conflictes, que són oportunitats per aprendre i créixer, restablint l’ordre. Aquests moviments són la base de la metodologia sistèmica i és des d’aquesta mirada sobre les relacions, amb nosaltres, els altres i el nostre entorn, on crearem espais a la natura i entre cavalls, per aprendre a viure amb més consciència i més capacitat per fluir amb els esdeveniments que ens proporciona el viure.

Els conflictes resolts per les mares i pares, ja no els han de resoldre les filles i fills. El treball dóna suport al present i el futur de la descendència.

Conèixer la metodologia sistèmica és caminar a favor de la vida i entendre les nostres relacions sota una mirada més àmplia i integradora, sense judicis ni exclusions.

Proposem caps de setmana per conèixer i gaudir de la metodologia sistèmica.

No pretenem ser una escola per a mares i pares, sinó una Escola de Vida.

  • Què és la metodologia sistèmica?
  • En què ens pot ajudar?
  • Com mirar de nou les relacions de parella.
  • Com mirar de nou les relacions amb les filles i els fills.
  • Com mirar de nou les relacions de les mares i pares amb els seus progenitors.
Adolescència

Quan les filles i els fills busquen fora de la família la seva identitat

L’adolescència, més enllà de la maduració física i sexual, inclou la transició cap a la independència social i econòmica, el desenvolupament de la identitat i l’adquisició de les aptituds necessàries per establir relacions sanes. També és una etapa de riscs, de la recerca d’experiències fora del nucli familiar.

Els oferim un espai, a la natura i entre cavalls, per escoltar la seva veu.

Amb diferents exercicis i propostes de relació amb cavalls podem aprendre moltes de les competències emocionals necessàries per a la vida: autoconeixement, confiança, respecte, gestió de l’espai, límits, regulació emocional, lideratge, empatia i d’altres complementàries.